INTERLINGUA, jazykový klub 74, s.r.o.

Zameriavame sa na výučbu pre firmy aj verejnosť. Výučba prebieha v malých skupinách alebo individuálne, čo umožňuje flexibilitu a mnohostranné prispôsobenie sa požiadavkám klienta. Klient si kurz "ušije na mieru", vieme sa mu prispôsobiť v rozsahu či frekvencii výučby, zabezpečení slovenského alebo zahraničného lektora, ako aj v ďalších aspektoch - napr. špeciálnych témach alebo terminológii. Vzdelávanie zabezpečujeme podľa preferencie buď v priestoroch nášho klubu v centre mesta na Dunajskej ulici alebo priamo v priestoroch spoločnosti klienta. V rámci kurzov poskytujeme vstupné testovanie - z dôvodu zaradenia študentov do správnej znalostnej úrovne jazyka, priebežné a výstupné testovanie spolu s hodnotením výučby a možnosťou vydania osvedčení. Sme držiteľom akreditácie MŠ SR pre výučbu všetkých úrovní anglického jazyka a obchodnej angličtiny. Pri výučbe postupujeme podľa štandardov Európskej únie.

Jazykové kurzy v regióne Bratislava
Subjekt je súkromná jazyková škola
Počet rokov praxe: 16
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 5.70,- do 30.00,- €

JazykAkreditáciaZahraniční
lektori
Individuálna
výuka
Anglický jazykánoánoáno
Francúzsky jazyknieánoáno
Maďarský jazyknienieáno
Nemecký jazyknieánoáno
Ruský jazyknienieáno
Slovenský jazyknieánoáno
Taliansky jazyknieánoáno
Španielsky jazyknieánoáno

Mgr. Patrik Ryba
Dunajská 29
811 08 Bratislava

0908 956 573
manager@interlingua74.sk
www.interlingua74.sk


späť     pridaj     hľadaj

Jazyková škola INTERLINGUA, jazykový klub 74, s.r.o., Dunajská 29, Bratislava

Katalóg jazykových škôl a lektorov Slovenskej republiky je dopĺňaný priebežne. Registrovať sa môžu ako individuálni školitelia, tak aj jazykové školy a vzdelávacie agentúry. Podmienkou je pôsobenie subjektu (dostupnosť jeho služieb) na území Slovenskej republiky. Pozrite si aj prehľad jazykových škôl a lektorov podľa regiónov.