PhDr. Alžbeta Košíková, PhD.-RU3

Špecializácia ruský jazyk, nemecký jazyk. Jazykové kurzy - všetky vedomostné úrovne, vrátane obhodnej a odbornej ruštiny a nemčiny, kurzy ruskej kultúry a civilizácie, preklady, tlmočenie, biznis poradenstvo v oblasti podnikania v RF, jazykový audit, jazykové poradenstvo. Diplom Inštitút ruského jazyka a literatúry A.S. Puškina v Moskve, Diplom RF za prácu v oblasti ruského jazyka a ruskej kultúry, certifikát RF - biznis ruský jazyk, certifikát Export-Akademie Reutlingen/BRD, Certifikát Universität Leipzig, Chemnitz.

Jazykové kurzy v regióne Žilina
Subjekt je živnostník
Počet rokov praxe: 43
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 8,- do 17,- €

JazykAkreditáciaZahraniční
lektori
Individuálna
výuka
Nemecký jazyknienieáno
Ruský jazyknieánoáno

Alžbeta Košíková
Gaštanová 23
010 07 Žilina

0903 252 108
kosikova@ru3.sk
www.ru3.sk


späť     pridaj     hľadaj

Jazyková škola PhDr. Alžbeta Košíková, PhD.-RU3, Gaštanová 23, Žilina

Katalóg jazykových škôl a lektorov Slovenskej republiky je dopĺňaný priebežne. Registrovať sa môžu ako individuálni školitelia, tak aj jazykové školy a vzdelávacie agentúry. Podmienkou je pôsobenie subjektu (dostupnosť jeho služieb) na území Slovenskej republiky. Pozrite si aj prehľad jazykových škôl a lektorov podľa regiónov.