Jazyková škola

Vyučovanie cudzích jazykov v celoročných kurzoch - Aj, Nj, Fj, Šj, Tj, Rj, Ar.j, Hebj, Jap. j, Čín. j, Lat. j, Sj pre cudzincov, štátne jazykové skúšky, skúšky na vydanie osvedčenia o dosiahnutej úrovni jazyka. medzinárodné jazykové skúšky - anglický jazyk City & Guilds. Medzinárodné jazykové skúšky - nemecký jazyk B1, B2 a C1

Jazykové kurzy v regióne Bratislava
Subjekt je štátna jazyková škola
Počet rokov praxe: 65
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 1.50,- do 2.00,- €

JazykAkreditáciaZahraniční
lektori
Individuálna
výuka
Anglický jazykánonienie
Arabský jazykánoánonie
Francúzsky jazykánoánonie
Hebrejský jazykánoánonie
Nemecký jazykánonienie
Ruský jazykánonienie
Taliansky jazykánoánonie
Španielsky jazykánoánonie

PhDr. Sidka Horváthová
Palisády 38
811 06 Bratislava

02/54432437
info@1sjs.sk
www.1sjs.sk


spä     pridaj     hžadaj

Jazyková škola Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava

Katalóg jazykových škôl a lektorov Slovenskej republiky je dopĺňaný priebežne. Registrova sa môžu ako individuálni školitelia, tak aj jazykové školy a vzdelávacie agentúry. Podmienkou je pôsobenie subjektu (dostupnos jeho služieb) na území Slovenskej republiky. Pozrite si aj prehžad jazykových škôl a lektorov podža regiónov.