Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


6561 Stupsk

Obec/pošta Stupsk, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta Sułkowo-Kolonia, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta Strzałkowo, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta śmijewo-Trojany, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta śmijewo-Ponki, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta śmijewo-Kuce, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta śmijewo-Gaje, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta śmijewo Kościelne, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta Rosochy, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta Pieńpole, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta Pieńpole - Stefankowo, oblasť mławski, Poľsko

6561 Stupsk

Obec/pošta Zdroje, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta Olszewo-Borzymy, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta Olszewo-Bołški, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta Olszewo-Grzymki, oblasť mławski, Poľsko

6561 Stupsk

Obec/pošta Wyszyny Kościelne, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta Morawy, oblasť mławski, Poľsko

6561 Stupsk

Obec/pošta Wola-Kolonia, oblasť mławski, Poľsko

6561 Stupsk

Obec/pošta Wola Szydłowska, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta Krośnice, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta JeSe, oblasť mławski, Poľsko

6561 Stupsk

Obec/pošta Dšbek, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta Konopki, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta Dunaj, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta Budy Bolewskie, oblasť mławski, Poľsko

6560 Stupsk

Obec/pošta Bolewo, oblasť mławski, Poľsko


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ

Sečovská Polianka Dúbrava Šoltýska Blažice Opava Stralsund Zemplínske Jastrabie Nižný Hrušov Lendvajakabfa Poznań - Poznań2 Kallósd Lieskovec Anhalt-Zerbst Rottweil Jaklovce Levice Čaklov Gorzków Vlkanová Chytra Madocsa Worliny Ráckeve Hažlín Ráksi Jászdózsa Rábakecöl Rádóckölked Mágocs Újbarok Paňovce Úny Lábatlan Taliándörögd Zillingtal Rábapaty Újkenéz Rad Olomouc Mad Krzemień-Zagacie Gapowo - Malbork Látrány Czernina Hlubočepy - časť Gawerków Kalocsa Vlastec Zabród Madaras