Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


6141 Winnica

Obec/pošta Powielin, oblasť pułtuski, Poľsko


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ

Cabaj Silická Brezová Kaskantyú Sebedín - Bečov Bridgend Pindal Pernitz Zárieč - Keblov Sadogóra Celów Bobowa Magnuszew DuSy - Magnuszew Kapince Bielanka Partizánska Ľupča Nowy Lubliniec Sajna Wielka - Kaskajmy Małe Žižkov Praha 3 Žitná - Radiša Žichlice Žernůvka Ždaňa Žabokreky nad Nitrou Šuňava Štitáre Šipošovské Kračany Šamorín Śmidzięcino Łęguty ŁomSa Łazówek Łaszczówka Łask Łasiczyn Łankiejmy Ľubotín Ľubietová Ľubica Ďurďošík Ďurčiná Ďurkov Částkov - časť Čunovo Čimhová České Velenice České Budějovice 1 Wierzchowo Česká Bělá Červený Hrádok Afritz