PoÜtovÚ smerovacie ŔÝsla - PS╚ vyhżadßvanie

Katalˇg PS╚ obsahuje 117 651 poÜtovřch smerovacÝch ŔÝsiel. Vyhżadßvajte PS╚ ako ŔÝsla bez medzier, alebo zadajte nßzov obce (malÚ a veżkÚ pÝsmenß sa nerozpoznßvaj˙). Katalˇg PS╚ momentßlne obsahuje poÜtovÚ smerovacie ŔÝsla krajÝn: Slovensko, ╚eskß republika, Ma´arsko, Nemecko, Pożsko, Rak˙sko, Veżkß Britßnia.

PS╚:

  
PoÜta/Obec:


29105 Krasocin

Obec/poÜta Krasocin, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Su│kˇw, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Stojewsko, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Rudnik, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta ťelečnica, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Rogalˇw, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta îwidno - Por╣bki, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta îwidno, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Podlesko, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29100 Krasocin

Obec/poÜta Ostrˇw - Belina, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Ostrˇw, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Oleszno, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Zabrody, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Nowy Dwˇr, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Wystŕpy, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Niwiska Gruszczy˝skie, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Niwiska Krasoci˝skie, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Mieczyn, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Mieczyn - Stara Huta, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Ludynia, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Ludynia - Dwˇr, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Lipie, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Lipia Gˇra, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Wola îwidzi˝ska, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Kozia Wieť, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Kozia Wieť - Lasek, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Kozia Wieť - Porŕby, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Wojciechˇw, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Karolinˇw, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Gruszczyn, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta DÜbrˇwki, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Skorkˇw, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Ostra Gˇrka, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Ogrˇjce, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Nowy Dwˇr - Wielkopole, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Jakubˇw, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta DÜbrˇwka, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Czostkˇw, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Cieťle, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Chotˇw - Cha│upki, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Chotˇw, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Bukowa Gˇra, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Bukowa, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Brygidˇw, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

29105 Krasocin

Obec/poÜta Borowiec, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko


╚o je PS╚?

PoÜtovÚ smerovacie ŔÝslo (PS╚) je neoddeliteżnou s˙ŔasŁou ka×dej adresy. PS╚ identifikuje poÜtu, kde mß byŁ zßsielka doruŔenß. Pre sprßvne a rřchle doruŔenie zßsielok je preto d˘le×itÚ sprßvne vyplniŁ PS╚ doruŔovacej poÜty. Na Slovensku spravuje PS╚ Slovenskß poÜta.

Naposledy hżadanÚ PS╚

DroSanki K˙ty Trakovice Moray Milovice - ŔasŁ Adamowo-Zastawa Dolnř HriŔov LitÚr Muszaki Krnsko ┌jezd nad Lesy Sahry˝ KlokoŔov Celestynowo Buczkowice Katowice - Piotrowice HruÜov - ŔasŁ Pßc Radvanov Bi│goraj Majdan Lipowiecki Bielice - Raszynek MileÜovice Kaskanty˙ Gruszka Zaporska Stegna Honce Majdan Suski Labou˛ DolnÝ Třnec Rynartice Wola Brzostecka Wisy Villach-Warmbad Villach SpiÜskß Novß Ves LieÜŁany Kleve Lacinß Hronskß D˙brava VeżkÚ KrÜkany ╚i×atice Pere Äßdlovice NovÚ KoÜariskß NedeliÜte DvornÝky Kolonia Zamek Czeremcha Jakub MŘnchen