PoÜtovÚ smerovacie ŔÝsla - PS╚ vyhżadßvanie

Katalˇg PS╚ obsahuje 117 651 poÜtovřch smerovacÝch ŔÝsiel. Vyhżadßvajte PS╚ ako ŔÝsla bez medzier, alebo zadajte nßzov obce (malÚ a veżkÚ pÝsmenß sa nerozpoznßvaj˙). Katalˇg PS╚ momentßlne obsahuje poÜtovÚ smerovacie ŔÝsla krajÝn: Slovensko, ╚eskß republika, Ma´arsko, Nemecko, Pożsko, Rak˙sko, Veżkß Britßnia.

PS╚:

  
PoÜta/Obec:


18420 Jedwabne

Obec/poÜta Jedwabne, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Jedwabne - Kajetanowo, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Szˇstaki, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Stryjaki, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Siestrzanki, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Rostki, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Rostki - Grabnik, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Pluty, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Pie˝ki Borowe, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Pie˝ki Borowe - ZastruSniaki, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Pawe│ki, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Orlikowo, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Olszewo-Gˇra, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Nadbory, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Mocarze, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Mocarze - Budne, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Makowskie, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18423 Jedwabne

Obec/poÜta Lipnik, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18423 Jedwabne

Obec/poÜta KÜty, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta KÜciki, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Kucze Wielkie, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Kubrzany, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Kotˇwek, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Kotowo Stare, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Kotowo-Plac, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Kotowo-Plac - Nowiny, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Korytki, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Konopki T│uste, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Witynie, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Karwowo-Wszebory, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Kamianki, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Kamianki - Gˇrki, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Kaimy, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta GrÜdy Ma│e, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta GrÜdy Wielkie, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Przestrzele, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Nowiny, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Kuczewskie, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Kucze Ma│e, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Konopki Chude, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Koniecki, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Janczewo, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Janczewko, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Chyliny, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18423 Jedwabne

Obec/poÜta Chrostowo, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Burzyn, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Brzostowo, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Bronaki-Pietrasze, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Bronaki-Olki, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Borawskie, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Biodry, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Bartki, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko


╚o je PS╚?

PoÜtovÚ smerovacie ŔÝslo (PS╚) je neoddeliteżnou s˙ŔasŁou ka×dej adresy. PS╚ identifikuje poÜtu, kde mß byŁ zßsielka doruŔenß. Pre sprßvne a rřchle doruŔenie zßsielok je preto d˘le×itÚ sprßvne vyplniŁ PS╚ doruŔovacej poÜty. Na Slovensku spravuje PS╚ Slovenskß poÜta.

Naposledy hżadanÚ PS╚

Bardejov Bartosz Kiczki Pierwsze Jedwabne Palikije Drugie Wolbˇrz Klejnowo KÜp│awki W│adys│awˇw - Felicjanˇw StarÚ Mýsto pod Sný×nÝkem Ladeniska Grabostaw Wˇlka Sulejowska Jata VßpenÝk Hrusice Turzovka Zborov nad Bystricou Ostrˇda Dzikowo - SmolÜg Skalany Surmˇwka Wydmusy MedleÜice Pyszka ZaÜovice Solivar Magdeburg Dukt - Huta Kub߲ovo Kucany Mojsiki - Borzyska Leipzig, Stadt Miedniewice - Topola ZalabÚr KokonÝn - ŔasŁ GrÜdy-Micha│y Weibern Tychowo Warszawka Uecker-Randow Emsland Southampton Aszˇf§ PieÜŁany Kaszewice Äabokreky nad Nitrou Bojnice Rudice Kolnik