Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


33336 Łabowa

Obec/pošta Łabowa, oblasť nowosšdecki, Poľsko

33336 Łabowa

Obec/pošta Łosie, oblasť nowosšdecki, Poľsko

33336 Łabowa

Obec/pošta Łabowiec, oblasť nowosšdecki, Poľsko

33336 Łabowa

Obec/pošta Nowa Wieś, oblasť nowosšdecki, Poľsko

33336 Łabowa

Obec/pošta Maciejowa, oblasť nowosšdecki, Poľsko

33336 Łabowa

Obec/pošta KrzySówka, oblasť nowosšdecki, Poľsko

33336 Łabowa

Obec/pošta Kotów, oblasť nowosšdecki, Poľsko

33336 Łabowa

Obec/pošta Uhryń, oblasť nowosądecki, Poľsko

33336 Łabowa

Obec/pošta Składziste, oblasť nowosądecki, Poľsko

33336 Łabowa

Obec/pošta Roztoka Wielka, oblasť nowosądecki, Poľsko

33336 Łabowa

Obec/pošta Kamienna, oblasť nowosšdecki, Poľsko

33336 Łabowa

Obec/pošta Czaczów, oblasť nowosšdecki, Poľsko

33336 Łabowa

Obec/pošta Barnowiec, oblasť nowosšdecki, Poľsko


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ

Sečovská Polianka Dúbrava Šoltýska Blažice Opava Stralsund Zemplínske Jastrabie Nižný Hrušov Lendvajakabfa Poznań - Poznań2 Kallósd Lieskovec Anhalt-Zerbst Rottweil Jaklovce Levice Čaklov Gorzków Vlkanová Chytra Madocsa Worliny Ráckeve Hažlín Ráksi Jászdózsa Rábakecöl Rádóckölked Mágocs Újbarok Paňovce Úny Lábatlan Taliándörögd Zillingtal Rábapaty Újkenéz Rad Olomouc Mad Krzemień-Zagacie Gapowo - Malbork Látrány Czernina Hlubočepy - časť Gawerków Kalocsa Vlastec Zabród Madaras