Poštové smerovacie čķsla - PSČ vyh¾adįvanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštovżch smerovacķch čķsiel. Vyh¾adįvajte PSČ ako čķsla bez medzier, alebo zadajte nįzov obce (malé a ve¾ké pķsmenį sa nerozpoznįvajś). Katalóg PSČ momentįlne obsahuje poštové smerovacie čķsla krajķn: Slovensko, Českį republika, Maļarsko, Nemecko, Po¾sko, Rakśsko, Ve¾kį Britįnia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Mińsk Mazowiecki, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Tartak, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Targówka, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Stojad³a, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta œuków, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Prusy, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Podrudzie, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Zamienie, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Zakole-Wiktorowo, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Nowe Osiny, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Mikanów, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Maliszew, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Wólka Mińska, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Wólka I³ówiecka, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Królewiec, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Kluki, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Karolina, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Józefów, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Janów, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Huta Mińska, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Grźbiszew, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Grabina, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Dziźkowizna, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Stare Zakole, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Stara Niedzia³ka, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Osiny, oblas miński, Po¾sko

5306 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Niedzia³ka Druga, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Niedzia³ka Druga, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Marianka, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Kolonia Janów, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta I³ówiec, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Ignaców, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Gliniak, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Gamratka, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta D³uSka, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Cielechowizna, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Chochó³, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Chmielew, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Budy Janowskie, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Budy Barczšckie, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Brzóze, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Borek Miński, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Barczšca, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Arynów, oblas miński, Po¾sko

5303 Mińsk Mazowiecki

Obec/pošta Anielew, oblas miński, Po¾sko


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie čķslo (PSČ) je neoddelite¾nou sśčasou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde mį by zįsielka doručenį. Pre sprįvne a rżchle doručenie zįsielok je preto dōležité sprįvne vyplni PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenskį pošta.

Naposledy h¾adané PSČ

Svätż Jur Miednik Bystrį Barčov Slovenskż Grob Dobry Senica Stara Kamienica Annopole Nowe Lipót Temeš Kraski Vrbįtky Sk³oby Wilczyny Dolnį Krupį Lubecko Baran Podersdorf am See Calw Szava Makotųasy Klobuky Krasice - čas Kirchbach Kelheim Gusin G³ubczyce-Sady Csurgó Lipnik - KrzySe Bohumķn-Šunychl x Žloukovice Šu¾a Černż Dłl Gasen Bia³ystok Mnichy Feldkirchen in Kärnten Hornį Lehota Fojtka - čas Szczurowa Kalinkovo Cedry Wielkie Hlasivo Wien-Flughafen Skarszew Dolnį Poruba Zajdy Bielany Wroc³awskie Kyšice