Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


9071 Gönyű

Obec/pošta Gönyű, Maďarsko


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ

Vlkanová Podhájska Šaľa Rajka Sokoľ Tatranská Polianka Kál Greater London Nučice Napraty Dęba Malužiná Sobáčov Nagybárkány Jelenec Kalinowice Górne Leicester Hainburg an der Donau Bielsko-Biała Čadca Slovenská Ľupča Bošany Brighton and Hove Záhradné Švedlár Opatovce Grygrów Malachov Spišská Teplica Veľké Chlievany Mníchova Lehota Kamenice Kluczbork Veľký Kolačín Rimavská Seč Jánoshida Kutyłowo-Bródki Jelšovce Margonin Borský Svätý Jur Parsów Hlineč Eisenstadt Postfach Młynki Wylewa - Kaplińskie Szczodrzykowo Dunajov Adidovce Czaplice-Kurki Malá Bara