Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


9071 Gönyű

Obec/pošta Gönyű, Maďarsko


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ

Bajtava Horní Dobřejov Kawice Rusko Veľká Ves nad Ipľom Malacky Jászkisér Tokaj Hrabovec Trnava pri Laborci Hertfordshire Urzut - Kostowiec Baka Dombóvár Vlčany Bagod Dubnica Hankovce Sosnowiec Jastrabá Hegyeshalom Quedlinburg Buchkirchen Kramsk Jamna Czernikowo Ábrahámhegy Lužianky Maliszewko Bratucice Pieruchy Vráble Rytele-Olechny - Jagodnik Waliny Wieprznica Borovany Vitis Adlwang Opatovce Nemecká Belfast Ľubica Neuhaus am Klausenbach Grodzyna Polniczka Hegymeg Bad Kleinkirchheim Košúty Zliechov Bitarová