Poštové smerovacie čķsla - PSČ vyh¾adįvanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštovżch smerovacķch čķsiel. Vyh¾adįvajte PSČ ako čķsla bez medzier, alebo zadajte nįzov obce (malé a ve¾ké pķsmenį sa nerozpoznįvajś). Katalóg PSČ momentįlne obsahuje poštové smerovacie čķsla krajķn: Slovensko, Českį republika, Maļarsko, Nemecko, Po¾sko, Rakśsko, Ve¾kį Britįnia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:

Požadovanżm kritériįm vyhovuje spolu 115 poštovżch smerovacķch čķsiel.
Upresnite prosķm kritériį pre vyh¾adįvanie.


99200 Poddźbice

Obec/pošta Adamów, oblas poddźbicki, Po¾sko

99300 Kutno

Obec/pošta Adamów, oblas kutnowski, Po¾sko

97410 Kleszczów

Obec/pošta Adamów, oblas be³chatowski, Po¾sko

97561 £adzice

Obec/pošta Adamów, oblas radomszczański, Po¾sko

97400 Be³chatów

Obec/pošta Adamów, oblas be³chatowski, Po¾sko

97352 £źki Szlacheckie

Obec/pošta Adamów, oblas piotrkowski, Po¾sko

97320 Wolbórz

Obec/pošta Adamów, oblas piotrkowski, Po¾sko

97212 Budziszewice

Obec/pošta Adamów, oblas tomaszowski, Po¾sko

96115 Nowy Kawźczyn

Obec/pošta Adamów, oblas skierniewicki, Po¾sko

9550 Szczawin Koœcielny

Obec/pošta Adamów, oblas gostyniński, Po¾sko

95060 Brzeziny

Obec/pošta Adamów, oblas brzeziński, Po¾sko

7111 Wierzbno

Obec/pošta Adamów, oblas wźgrowski, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Adamów, oblas koniński, Po¾sko

62590 Golina

Obec/pošta Adamów, oblas koniński, Po¾sko

5825 Grodzisk Mazowiecki

Obec/pošta Adamów, oblas grodziski, Po¾sko

5307 Dobre

Obec/pošta Adamów, oblas miński, Po¾sko

42270 K³omnice

Obec/pošta Adamów, oblas czźstochowski, Po¾sko

42231 Mykanów

Obec/pošta Adamów, oblas czźstochowski, Po¾sko

27540 Lipnik

Obec/pošta Adamów, oblas opatowski, Po¾sko

27500 Opatów

Obec/pošta Adamów, oblas opatowski, Po¾sko

27350 Sienno

Obec/pošta Adamów, oblas lipski, Po¾sko

27230 Brody

Obec/pošta Adamów, oblas starachowicki, Po¾sko

26903 G³owaczów

Obec/pošta Adamów, oblas kozienicki, Po¾sko

26803 Promna

Obec/pošta Adamów, oblas bia³obrzeski, Po¾sko

26634 Gózd

Obec/pošta Adamów, oblas radomski, Po¾sko

26333 ParadyS

Obec/pošta Adamów, oblas opoczyński, Po¾sko

26330 œarnów

Obec/pošta Adamów, oblas opoczyński, Po¾sko

26300 Opoczno

Obec/pošta Adamów, oblas opoczyński, Po¾sko

26212 Smyków

Obec/pošta Adamów, oblas konecki, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Adamów, oblas zamojski, Po¾sko

22363 Rejowiec

Obec/pošta Adamów, oblas che³mski, Po¾sko

22360 Rejowiec

Obec/pošta Adamów, oblas che³mski, Po¾sko

21070 Cyców

Obec/pošta Adamów, oblas ³źczyński, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Adamów, oblas ³ukowski, Po¾sko

62590 Golina

Obec/pošta Adamów - Adamów-Kolonia, oblas koniński, Po¾sko

5650 Chynów

Obec/pošta Adamów Drwalewski, oblas grójecki, Po¾sko

5650 Chynów

Obec/pošta Adamów Rososki, oblas grójecki, Po¾sko

96325 Radziejowice

Obec/pošta Adamów-Parcel, oblas Syrardowski, Po¾sko

96325 Radziejowice

Obec/pošta Adamów-Wieœ, oblas Syrardowski, Po¾sko

96512 M³odzieszyn

Obec/pošta Adamowa Góra, oblas sochaczewski, Po¾sko

96320 Mszczonów

Obec/pošta Adamówek, oblas Syrardowski, Po¾sko

5152 Czosnów

Obec/pošta Adamówek, oblas nowodworski, Po¾sko

99300 Kutno

Obec/pošta Adamowice, oblas kutnowski, Po¾sko

96320 Mszczonów

Obec/pošta Adamowice, oblas Syrardowski, Po¾sko

47435 Lyski

Obec/pošta Adamowice, oblas rybnicki, Po¾sko

32075 Go³cza

Obec/pošta Adamowice, oblas miechowski, Po¾sko

5825 Grodzisk Mazowiecki

Obec/pošta Adamowizna, oblas grodziski, Po¾sko

16411 Szypliszki

Obec/pošta Adamowizna, oblas suwalski, Po¾sko

37534 Adamówka

Obec/pošta Adamówka, oblas przeworski, Po¾sko

28236 Rytwiany

Obec/pošta Adamówka, oblas staszowski, Po¾sko

22335 œó³kiewka

Obec/pošta Adamówka, oblas krasnostawski, Po¾sko

9228 Mochowo

Obec/pošta Adamowo, oblas sierpecki, Po¾sko

9320 BieSuń

Obec/pošta Adamowo, oblas Suromiński, Po¾sko

9131 Joniec

Obec/pošta Adamowo, oblas p³oński, Po¾sko

89422 Wiźcbork

Obec/pošta Adamowo, oblas sźpoleński, Po¾sko

9120 Nowe Miasto

Obec/pošta Adamowo, oblas p³oński, Po¾sko

87602 Chrostkowo

Obec/pošta Adamowo, oblas lipnowski, Po¾sko

87330 Jab³onowo Pomorskie

Obec/pošta Adamowo, oblas brodnicki, Po¾sko

82450 Stary Dzierzgoń

Obec/pošta Adamowo, oblas sztumski, Po¾sko

7211 D³ugosiod³o

Obec/pošta Adamowo, oblas wyszkowski, Po¾sko

82300 Elblšg

Obec/pošta Adamowo, oblas elblšski, Po¾sko

6540 Strzegowo

Obec/pošta Adamowo, oblas m³awski, Po¾sko

64200 Wolsztyn

Obec/pošta Adamowo, oblas wolsztyński, Po¾sko

6232 Czerwonka

Obec/pošta Adamowo, oblas makowski, Po¾sko

62541 Kleczew

Obec/pošta Adamowo, oblas koniński, Po¾sko

14240 Susz

Obec/pošta Adamowo, oblas i³awski, Po¾sko

13203 Lidzbark

Obec/pošta Adamowo, oblas dzia³dowski, Po¾sko

11300 Biskupiec

Obec/pošta Adamowo, oblas olsztyński, Po¾sko

9320 BieSuń

Obec/pošta Adamowo - Wilczy Ostrów, oblas Suromiński, Po¾sko

89422 Wiźcbork

Obec/pošta Adamowo-Leœnictwo, oblas sźpoleński, Po¾sko

17307 Mielnik

Obec/pošta Adamowo-Zastawa, oblas siemiatycki, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Turzystwo, oblas ³ukowski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Trzepieciny, oblas zamojski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Suchowola-Kolonia, oblas zamojski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Suchowola, oblas zamojski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Suchowola - Kolonia, oblas zamojski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Sobiska, oblas ³ukowski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta œurawiec, oblas ³ukowski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Potoczek, oblas zamojski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Potoczek - Kolonia, oblas zamojski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Zakźpie, oblas ³ukowski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta W³adys³awów, oblas ³ukowski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Malinówka, oblas zamojski, Po¾sko

21481 Adamów

Obec/pošta Wola Gu³owska, oblas ³ukowski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Jacnia, oblas zamojski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Gu³ów, oblas ³ukowski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Grabnik, oblas zamojski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Dšbrówka - Zarzecze, oblas ³ukowski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Szewnia Górna, oblas zamojski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Szewnia Dolna, oblas zamojski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Rachodoszcze, oblas zamojski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Natalin, oblas ³ukowski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Lipiny, oblas ³ukowski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Konorzatka, oblas ³ukowski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Kalinowy Dó³, oblas ³ukowski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta HordzieSka, oblas ³ukowski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Helenów, oblas ³ukowski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Ferdynandów, oblas ³ukowski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Feliksówka, oblas zamojski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Dšbrówka, oblas ³ukowski, Po¾sko


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie čķslo (PSČ) je neoddelite¾nou sśčasou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde mį by zįsielka doručenį. Pre sprįvne a rżchle doručenie zįsielok je preto dōležité sprįvne vyplni PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenskį pošta.

Naposledy h¾adané PSČ

Czerwona Lendvajakabfa Paži Gyód Strašice Hostovice Davidov Ampflwang Gemerskį Poloma Otoka Haliczany Dalaas Ruda Pilczycka - Malik Radochovy Tiszabecs Absdorf Kremnica Spišskį Belį Bujaków Wabienice Sobiecin Krzynia Lachowo Tajno Podjeziorne Jab³oń-Œliwowo Raczkowo D³utkowo Aflenz Kurort Zįsada Skaryszew Katsch an der Mur Krzcin Lįpafõ Dobrzyca œarów Kabiny Zielona Mogilica Achrymowce Mochovce Leosia Julčķn Podhorie Bįr Delitzsch Polskie Stwolno Černina Bytoń Zįboųķ Kopfing im Innkreis