Poštové smerovacie čķsla - PSČ vyh¾adįvanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštovżch smerovacķch čķsiel. Vyh¾adįvajte PSČ ako čķsla bez medzier, alebo zadajte nįzov obce (malé a ve¾ké pķsmenį sa nerozpoznįvajś). Katalóg PSČ momentįlne obsahuje poštové smerovacie čķsla krajķn: Slovensko, Českį republika, Maļarsko, Nemecko, Po¾sko, Rakśsko, Ve¾kį Britįnia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:

Požadovanżm kritériįm vyhovuje spolu 115 poštovżch smerovacķch čķsiel.
Upresnite prosķm kritériį pre vyh¾adįvanie.


99200 Poddźbice

Obec/pošta Adamów, oblas poddźbicki, Po¾sko

99300 Kutno

Obec/pošta Adamów, oblas kutnowski, Po¾sko

97410 Kleszczów

Obec/pošta Adamów, oblas be³chatowski, Po¾sko

97561 £adzice

Obec/pošta Adamów, oblas radomszczański, Po¾sko

97400 Be³chatów

Obec/pošta Adamów, oblas be³chatowski, Po¾sko

97352 £źki Szlacheckie

Obec/pošta Adamów, oblas piotrkowski, Po¾sko

97320 Wolbórz

Obec/pošta Adamów, oblas piotrkowski, Po¾sko

97212 Budziszewice

Obec/pošta Adamów, oblas tomaszowski, Po¾sko

96115 Nowy Kawźczyn

Obec/pošta Adamów, oblas skierniewicki, Po¾sko

9550 Szczawin Koœcielny

Obec/pošta Adamów, oblas gostyniński, Po¾sko

95060 Brzeziny

Obec/pošta Adamów, oblas brzeziński, Po¾sko

7111 Wierzbno

Obec/pošta Adamów, oblas wźgrowski, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Adamów, oblas koniński, Po¾sko

62590 Golina

Obec/pošta Adamów, oblas koniński, Po¾sko

5825 Grodzisk Mazowiecki

Obec/pošta Adamów, oblas grodziski, Po¾sko

5307 Dobre

Obec/pošta Adamów, oblas miński, Po¾sko

42270 K³omnice

Obec/pošta Adamów, oblas czźstochowski, Po¾sko

42231 Mykanów

Obec/pošta Adamów, oblas czźstochowski, Po¾sko

27540 Lipnik

Obec/pošta Adamów, oblas opatowski, Po¾sko

27500 Opatów

Obec/pošta Adamów, oblas opatowski, Po¾sko

27350 Sienno

Obec/pošta Adamów, oblas lipski, Po¾sko

27230 Brody

Obec/pošta Adamów, oblas starachowicki, Po¾sko

26903 G³owaczów

Obec/pošta Adamów, oblas kozienicki, Po¾sko

26803 Promna

Obec/pošta Adamów, oblas bia³obrzeski, Po¾sko

26634 Gózd

Obec/pošta Adamów, oblas radomski, Po¾sko

26333 ParadyS

Obec/pošta Adamów, oblas opoczyński, Po¾sko

26330 œarnów

Obec/pošta Adamów, oblas opoczyński, Po¾sko

26300 Opoczno

Obec/pošta Adamów, oblas opoczyński, Po¾sko

26212 Smyków

Obec/pošta Adamów, oblas konecki, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Adamów, oblas zamojski, Po¾sko

22363 Rejowiec

Obec/pošta Adamów, oblas che³mski, Po¾sko

22360 Rejowiec

Obec/pošta Adamów, oblas che³mski, Po¾sko

21070 Cyców

Obec/pošta Adamów, oblas ³źczyński, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Adamów, oblas ³ukowski, Po¾sko

62590 Golina

Obec/pošta Adamów - Adamów-Kolonia, oblas koniński, Po¾sko

5650 Chynów

Obec/pošta Adamów Drwalewski, oblas grójecki, Po¾sko

5650 Chynów

Obec/pošta Adamów Rososki, oblas grójecki, Po¾sko

96325 Radziejowice

Obec/pošta Adamów-Parcel, oblas Syrardowski, Po¾sko

96325 Radziejowice

Obec/pošta Adamów-Wieœ, oblas Syrardowski, Po¾sko

96512 M³odzieszyn

Obec/pošta Adamowa Góra, oblas sochaczewski, Po¾sko

96320 Mszczonów

Obec/pošta Adamówek, oblas Syrardowski, Po¾sko

5152 Czosnów

Obec/pošta Adamówek, oblas nowodworski, Po¾sko

99300 Kutno

Obec/pošta Adamowice, oblas kutnowski, Po¾sko

96320 Mszczonów

Obec/pošta Adamowice, oblas Syrardowski, Po¾sko

47435 Lyski

Obec/pošta Adamowice, oblas rybnicki, Po¾sko

32075 Go³cza

Obec/pošta Adamowice, oblas miechowski, Po¾sko

5825 Grodzisk Mazowiecki

Obec/pošta Adamowizna, oblas grodziski, Po¾sko

16411 Szypliszki

Obec/pošta Adamowizna, oblas suwalski, Po¾sko

37534 Adamówka

Obec/pošta Adamówka, oblas przeworski, Po¾sko

28236 Rytwiany

Obec/pošta Adamówka, oblas staszowski, Po¾sko

22335 œó³kiewka

Obec/pošta Adamówka, oblas krasnostawski, Po¾sko

9228 Mochowo

Obec/pošta Adamowo, oblas sierpecki, Po¾sko

9320 BieSuń

Obec/pošta Adamowo, oblas Suromiński, Po¾sko

9131 Joniec

Obec/pošta Adamowo, oblas p³oński, Po¾sko

89422 Wiźcbork

Obec/pošta Adamowo, oblas sźpoleński, Po¾sko

9120 Nowe Miasto

Obec/pošta Adamowo, oblas p³oński, Po¾sko

87602 Chrostkowo

Obec/pošta Adamowo, oblas lipnowski, Po¾sko

87330 Jab³onowo Pomorskie

Obec/pošta Adamowo, oblas brodnicki, Po¾sko

82450 Stary Dzierzgoń

Obec/pošta Adamowo, oblas sztumski, Po¾sko

7211 D³ugosiod³o

Obec/pošta Adamowo, oblas wyszkowski, Po¾sko

82300 Elblšg

Obec/pošta Adamowo, oblas elblšski, Po¾sko

6540 Strzegowo

Obec/pošta Adamowo, oblas m³awski, Po¾sko

64200 Wolsztyn

Obec/pošta Adamowo, oblas wolsztyński, Po¾sko

6232 Czerwonka

Obec/pošta Adamowo, oblas makowski, Po¾sko

62541 Kleczew

Obec/pošta Adamowo, oblas koniński, Po¾sko

14240 Susz

Obec/pošta Adamowo, oblas i³awski, Po¾sko

13203 Lidzbark

Obec/pošta Adamowo, oblas dzia³dowski, Po¾sko

11300 Biskupiec

Obec/pošta Adamowo, oblas olsztyński, Po¾sko

9320 BieSuń

Obec/pošta Adamowo - Wilczy Ostrów, oblas Suromiński, Po¾sko

89422 Wiźcbork

Obec/pošta Adamowo-Leœnictwo, oblas sźpoleński, Po¾sko

17307 Mielnik

Obec/pošta Adamowo-Zastawa, oblas siemiatycki, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Turzystwo, oblas ³ukowski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Trzepieciny, oblas zamojski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Suchowola-Kolonia, oblas zamojski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Suchowola, oblas zamojski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Suchowola - Kolonia, oblas zamojski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Sobiska, oblas ³ukowski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta œurawiec, oblas ³ukowski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Potoczek, oblas zamojski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Potoczek - Kolonia, oblas zamojski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Zakźpie, oblas ³ukowski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta W³adys³awów, oblas ³ukowski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Malinówka, oblas zamojski, Po¾sko

21481 Adamów

Obec/pošta Wola Gu³owska, oblas ³ukowski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Jacnia, oblas zamojski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Gu³ów, oblas ³ukowski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Grabnik, oblas zamojski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Dšbrówka - Zarzecze, oblas ³ukowski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Szewnia Górna, oblas zamojski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Szewnia Dolna, oblas zamojski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Rachodoszcze, oblas zamojski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Natalin, oblas ³ukowski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Lipiny, oblas ³ukowski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Konorzatka, oblas ³ukowski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Kalinowy Dó³, oblas ³ukowski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta HordzieSka, oblas ³ukowski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Helenów, oblas ³ukowski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Ferdynandów, oblas ³ukowski, Po¾sko

22442 Adamów

Obec/pošta Feliksówka, oblas zamojski, Po¾sko

21412 Adamów

Obec/pošta Dšbrówka, oblas ³ukowski, Po¾sko


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie čķslo (PSČ) je neoddelite¾nou sśčasou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde mį by zįsielka doručenį. Pre sprįvne a rżchle doručenie zįsielok je preto dōležité sprįvne vyplni PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenskį pošta.

Naposledy h¾adané PSČ

Kuklov Batowo Nevidzany Unichowo East Sussex Weimarer Land Uničov Baraki Vejprty Budki Petrykowskie Nowy Buczyn Landshut Petroupec Konopki-Klimki Dobieszyn - Dobieszynek Turany nad Ondavou Tżnec nad Sįzavou Spiczyn Jaszcz Rutka Granč - Petrovce Košice Wiskitno £ukawka Sekyrka Falknov Kalša Altötting Jelšovce Goraj-Zamek Budapest XIV. Pįlfiszeg Batogowo Haligovce £azowa - Rudki Borovce Skalica Kalnį nad Hronom Plön Wajków Hartlepool Alfonsowo Ottenthal Hof Beznatka - Korek Unstrut-Hainich-Kreis Cieplikowo North Yorkshire £aznów Moravskį Novį Ves