Poštové smerovacie čķsla - PSČ vyh¾adįvanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštovżch smerovacķch čķsiel. Vyh¾adįvajte PSČ ako čķsla bez medzier, alebo zadajte nįzov obce (malé a ve¾ké pķsmenį sa nerozpoznįvajś). Katalóg PSČ momentįlne obsahuje poštové smerovacie čķsla krajķn: Slovensko, Českį republika, Maļarsko, Nemecko, Po¾sko, Rakśsko, Ve¾kį Britįnia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


89100 Nak³o nad Noteci¹

Obec/pošta Œlesin, oblas nakielski, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Œlesin, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Œlesin - KrzySka, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Tokary, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Teodorowo, oblas koniński, Po¾sko

62530 Œlesin

Obec/pošta S³awźcinek - Rźbowo, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Szyszyńskie Holendry, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Szyszyńskie Holendry - Biedowo, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Szyszyn, oblas koniński, Po¾sko

62563 Œlesin

Obec/pošta Stary Licheń, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Stary Pó³wiosek, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Stanis³awowo, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Smolniki, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Smolniki - Pogorzele, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Sarnowa, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Sarnowa-Kolonia, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta œó³winiec - Ostrowy, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta œó³winiec - Konstantynówek, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta œó³winiec, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta RóSnowo, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Pó³wiosek Lubstowski, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Pó³wiosek Lubstowski - RóSopole, oblas koniński, Po¾sko

62563 Œlesin

Obec/pošta Pogoń, oblas koniński, Po¾sko

62563 Œlesin

Obec/pošta Pogoń Lubstowska, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Piotrkowice, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta OstrowšS - OstrowšS-Kolonia, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Nowy Pó³wiosek, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta W¹sosze - W¹soskie Holendry, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta W¹sosze, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta W³adys³awów, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Wygoda, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta NiedŸwiady - NiedŸwiady Ma³e, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Mikorzyn, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Marianowo - Szyszynek, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Marianowo, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Lubomyœle, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Lubomyœle - Biele, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Lizawy, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Leœnictwo, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Konstantynowo, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Kolebki, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Kolebki - £ugi, oblas koniński, Po¾sko

62506 Œlesin

Obec/pošta Kźpa, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Wierzelin, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Julia, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Helenowo, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta G³źbockie Drugie, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta G³źbockie Pierwsze, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta G³źbockie Pierwsze - Witalisów, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Goranin, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Goranin - Goranin-Folwark, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Florentynowo, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Dšbrowa DuSa, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Szyszyn - Pole B, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta OstrowšS, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta NiedŸwiady, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Kijowiec, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Kijowskie Nowiny, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Ignacewo, oblas koniński, Po¾sko

62506 Œlesin

Obec/pošta Honoratka, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Goraninek, oblas koniński, Po¾sko

62506 Œlesin

Obec/pošta Chmielnik, oblas koniński, Po¾sko

62563 Œlesin

Obec/pošta Bylew - Bylew-Parcele, oblas koniński, Po¾sko

62563 Œlesin

Obec/pošta Bylew, oblas koniński, Po¾sko

62561 Œlesin

Obec/pošta Biskupie, oblas koniński, Po¾sko


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie čķslo (PSČ) je neoddelite¾nou sśčasou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde mį by zįsielka doručenį. Pre sprįvne a rżchle doručenie zįsielok je preto dōležité sprįvne vyplni PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenskį pošta.

Naposledy h¾adané PSČ

Beniakovce Plön Jamartice Proseč pod Ještģdem Svit Gogo³ów Skaje - Balcer Šalkovį Stary Jawor Thurn Pavčina Lehota Choromany-Witnice Svinary - čas Szynowo Tynica ¼ubica Sobolów W³ochy Okowizna Lelity Brno-Komķn - čas x Kulmbach Rotki Knovķz Cisie Zillingtal Sieradza - Fiuk Stupsk Wagrain Nowotna Bulkowo-Kolonia - Butary Kik W³adys³awów - Felicjanów Cabov Leszno Ma³e Niechobrz Cuxhaven Machowa Worliny £azieniec Padarovce Hlubočepy - čas Passail Kźb³o Roskosz £abowa Chvoječnį Walercin Sedlnice Flaki