Poštové smerovacie čķsla - PSČ vyh¾adįvanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštovżch smerovacķch čķsiel. Vyh¾adįvajte PSČ ako čķsla bez medzier, alebo zadajte nįzov obce (malé a ve¾ké pķsmenį sa nerozpoznįvajś). Katalóg PSČ momentįlne obsahuje poštové smerovacie čķsla krajķn: Slovensko, Českį republika, Maļarsko, Nemecko, Po¾sko, Rakśsko, Ve¾kį Britįnia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


62260 £ubowo

Obec/pošta £ubowo, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

78445 Borne Sulinowo

Obec/pošta £ubowo, oblas szczecinecki, Po¾sko

62260 £ubowo

Obec/pošta Strychowo, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

62260 £ubowo

Obec/pošta Rzegnowo, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

62260 £ubowo

Obec/pošta œydówko, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

62261 £ubowo

Obec/pošta Rybitwy, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

62262 £ubowo

Obec/pošta Przyborowo, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

62260 £ubowo

Obec/pošta Pierzyska, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

62260 £ubowo

Obec/pošta Owieczki, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

62261 £ubowo

Obec/pošta Moraczewo, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

62260 £ubowo

Obec/pošta Leœniewo, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

62261 £ubowo

Obec/pošta Lednogóra, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

62260 £ubowo

Obec/pošta WoŸniki, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

62262 £ubowo

Obec/pošta Wierzyce, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

62262 £ubowo

Obec/pošta Fa³kowo, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

62261 £ubowo

Obec/pošta Dziekanowice, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

62261 £ubowo

Obec/pošta Siemianowo, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

62260 £ubowo

Obec/pošta Myœlźcin, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

62262 £ubowo

Obec/pošta Imielno, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

62261 £ubowo

Obec/pošta Imielenko, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

62262 £ubowo

Obec/pošta Chwa³kówko, oblas gnieŸnieński, Po¾sko

62260 £ubowo

Obec/pošta Baranowo, oblas gnieŸnieński, Po¾sko


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie čķslo (PSČ) je neoddelite¾nou sśčasou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde mį by zįsielka doručenį. Pre sprįvne a rżchle doručenie zįsielok je preto dōležité sprįvne vyplni PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenskį pošta.

Naposledy h¾adané PSČ

Lovčice - čas Kamenec Kostrzewa Maleniska Prievidza Trzepowo Zdrody Stare Šarišské Jastrabie Čaņa Wielki Konopat Vnorovy Mi³kowice-Paszki Ebensee Ober-Grafendorf Lublinów Ilm-Kreis Nemesnįdudvar Starnberg Ujazd-Huby Wronowice - Kliny Raškov Svätż Krķž Malį Bģlį Podwierzbie Grzegórzki Targanice Chruszczewka Szlachecka - Chruszczewka-Kolonia Podjaworek Stanica Ebenfurth Rozdģlov Šaca £ubka Lubraniec - Brzezina Pierwsza Schwäbisch Hall Gifhorn Mi³kowice Dšbrowa Rzeczycka - Górka Vatta Podlķšany Bakonya Grzegorzewice Bartholomäberg Opatovce Kunčice Uskorz Wielki Polonisz Janowiczki Kamionka Wielka DroSki