Potov smerovacie sla - PS vyhadvanie

Katalg PS obsahuje 117 651 potovch smerovacch siel. Vyhadvajte PS ako sla bez medzier, alebo zadajte nzov obce (mal a vek psmen sa nerozpoznvaj). Katalg PS momentlne obsahuje potov smerovacie sla krajn: Slovensko, esk republika, Maarsko, Nemecko, Posko, Raksko, Vek Britnia.

PS:

  
Pota/Obec:

Poadovanm kritrim vyhovuje spolu 267 potovch smerovacch siel.
Upresnite prosm kritri pre vyhadvanie.


93574 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91737 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91728 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91725 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91427 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91426 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91425 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91423 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91422 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91420 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91417 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91416 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91415 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91414 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91410 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91409 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91408 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91404 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91403 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91402 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91071 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91066 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91065 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

91063 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90764 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90732 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90731 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90725 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90723 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90720 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90608 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90607 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90532 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90531 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90530 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90527 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90525 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90522 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90521 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90517 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90516 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90515 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90514 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90513 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90508 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90507 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90458 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90457 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90456 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90453 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90452 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90451 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90450 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90448 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90447 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90446 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90443 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90442 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90441 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90440 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90437 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90436 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90434 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90432 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90431 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90430 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90428 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90427 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90426 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90425 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90423 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90422 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90420 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90419 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90418 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90416 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90415 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90414 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90413 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90411 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90410 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90408 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90406 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90404 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90403 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90402 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90401 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90369 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90368 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90365 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90364 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90363 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90361 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90360 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90357 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90355 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90353 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90350 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90349 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko

90348 d

Obec/pota d - d2, oblas d, Posko


o je PS?

Potov smerovacie slo (PS) je neoddelitenou sasou kadej adresy. PS identifikuje potu, kde m by zsielka doruen. Pre sprvne a rchle doruenie zsielok je preto dleit sprvne vyplni PS doruovacej poty. Na Slovensku spravuje PS Slovensk pota.

Naposledy hadan PS

Dobrovtova Lhota Ratajki Dukovce Kecskemt as Mntelek Powierz Steinburg Mazanw Svojovice Podjaworek Majki Sojovice Flaki Wielki Konopat Supia Tebit Niemcz Libho Suany Stary Otok Kolonia Mrokowska Petroupim Semlin Zarzew Vagrinec Wodzierady Gortva Csatka Albrechtsberg an der Groen Krems Wartowice Au Jesenice Alexandrov Dvor Aurich Reca Uelzen Habartov Golczewo Habovka Ober-Grafendorf Alzey-Worms Rychtyn Przywory ubowo Bodony Horn Moteice Brehov Zouvalka Jelovce Velk Morava Trebejov